Kalbin kanı pompalama yeteneğinde bozulma, dolaşım sisteminin çevre doku ve organlara yeterli kan ve oksijen sağlayamamasına neden olur. Bu durumda oluşan belirtilerin oluşturduğu klinik tablo kalp yetersizliği olarak isimlendirilir. Kalp yetersizliği yıllar boyunca belirti vermeyebilir, ancak bazı hastalarda kendine özgü yakınmalar nedeniyle sık hastaneye başvuru gerektirebilir. Klinik tablonun en ağır formlarında hastanın günlük yaşamında ciddi kısıtlanma, istirahat halinde hatta geceleri uyutmayan sürekli nefes darlığı, yaşamın önemli bir kısmını hastanede geçirme ve en korkutucu olan kalp durması oluşabilir. Kalp Yetersizliğinde Hangi Durumlarda Kalp Pili Tedavisi Uygulanır? Kalp yetersizliği olan hastalarda hiçbir yakınma olmadan uzun bir süre hastalık sessiz kalabilir. Hastaların önemli bir kısmı yakınmaları olsun olmasın, beklenmeyen bir şekilde tehlikeli ritm bozuklukları (ventriküler taşikardi / fibrilasyon) sonucu kalp durması ve ani ölüm ile kaybedilmektedir. Ani ölüm açısından yüksek riskli olarak belirlenen hastalar yerleştirilebilir kalp içi defibrilatör (ICD) denilen kalp pilleri ile tedavi edilmektedir. Hastaların bir kısmında kalp yetersizliğinin ağırlık derecesi artıp (hastalığın ilerlemesi veya yeni kalp krizi geçirme) ilaçlara rağmen sık hastaneye yatış, yaşam kalitesinde ciddi derecede bozulma ve sonunda pompa yetersizliğine bağlı kayıp olabilir. Kalp yetersizliği olan bazı hastalarda, kalbin elektiriksel iletiminde problem nedeniyle (sol dal bloğu) zaten bozulmuş olan pompa gücü daha da azalmaktadır. Bu durum hem şikayetlerin artmasına hem de yaşam süresinde azalmaya neden olur. Kalbin senkron kasılmasında bozulmayla (dissenkroni) nitelendirilen bu durum, her iki kalp odacığının (biventriküler pacemaker) kalp pili ile eş zamanlı olarak uyarılmasıyla tekrar senkron kasılması sağlanarak düzeltilebilmektedir. Bu tedavi kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT / KRT) olarak adlandırılmaktadır. Bu tedaviye en uygun hastalar, kalbin kasılma oranı azalmış (düşük EF), ilaç tedavisine rağmen kalp yetersizliği yakınmaları olan, normal ritmde olup EKG’de sol dal bloğu olan hastalardır. CRT (Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi) Nasıl Yapılır? Bu tedavi esnasında kalbe toplar damar yoluyla (genellikle sol köprücük kemiği alt kısmından) 3 adet elektrod uygun yerlere yerleştirilir. Elektrodlar bataryaya bağlanarak ciltaltında hazırlanan cebe konur. İşlem normal kalp pili implantasyonuna benzer. Ancak kalbin sol tarafına elektrod yerleştirilmesi tecrübe gerektiren ve klasik kalp piline göre daha zor bir işlemdir. Üç odacıklı veya biventriküler kalp pilleri, sadece kalp kasılma fonksiyonunu değil; aynı zamanda bu pillere eklenen şok verme özelliği ile kalp yetersizliğine bağlı öldürücü aritmilerin tedavisinde de faydalı olabilir.