Doğum Yeri: Ayancık - Sinop Doğum Yılı: 1976 E-mail: sabridemircan@yahoo.com Özgeçmiş: İlk ve ortaokul eğitimini Ayancık, lise eğitimini Giresun Espiye'de tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni tamamladı. 1998-2004 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD’de uzmanlık eğitimini tamamladı. Ocak-Mayıs 2004 tarihleri arasında 4 ay süreyle Samsun Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji uzmanı olarak çalıştı. Mayıs 2004'de 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2009 yılında kardiyoloji doçenti oldu. 2004 - 2013 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2013 - 2018 yılları arasında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği görevi yaptı. İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda aritmi ve elektrofizyoloji konusunda eğitim gördü. 2014 yılında kardiyoloji profesörü olarak atandı. 2016 yılında Texas Heart Arrhythmia Institute’de bir süre gözlemci olarak bulundu. Avrupa Kardiyoloji Derneği Fellow’u (FESC) olan Dr. Sabri Demircan, Türk Kardiyoloji Derneği Aritmi Çalışma Grubu yönetim kurulu üyeliği görevine devam etmektedir. Halen pacemaker, aritmi - elektrofizyoloji ve invazif kardiyoloji konularında yoğunlukta olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir. Mesleki Üyelikler Türk Kardiyoloji Derneği European Society of Cardiology (FESC) TKD Aritmi çalışma grubu TKD Girişimsel kardiyoloji çalışma grubu İstanbul Tabip Odası Yönetilen Tezler 1. Demir S. ST segment elevasyonu olmayan akut koroner sendromlu hastalarda risk belirlemede bilgisayarlı tomografi ile ölçülen koroner kalsiyum skorunun rolünün değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2008. 2. Kaplan Ö. Yavaş koroner akımlı hastalarda antioksidan enzim aktivitelerinin değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2009. 3. Yanık A. Stent implantasyonu öncesi ölçülen plak yükünün restenoza etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2012. 4. Gedikli Ö. Akut koroner sendromlu hastalarda aortun elastikiyet parametreleri ile risk skorlamaları arasındaki ilişki. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2012. 5. Usalp S. VDD ve DDD pacemaker implante edilen hastaların uzun dönem sol ventrikül sistolik fonksiyonlarının ekokardiyografik ve elektrokardiyografik parametrelerinin karşılaştırılması. İstanbul Bilim Üniversitesi, 2015. Yazılan Ulusal Kitaplardaki Bölümler 1. Kalp yetersizliğine eşlik eden hastalıklar ve özel durumlarda yaklaşım: Gut, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Böbrek Yetersizliği. A'dan Z'ye Kronik Kalp Yetersizliği, Editörler: Ömer Kozan, Mehdi Zoghi. 2010, Sayfa 406-413. 2. Kardiyak Pacemaker Uygulamaları. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. Editör: Şahinoğlu H. 2011, Sayfa 150-155. 3. Kardiyoversiyon ve Defibrilasyon. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. Editör: Şahinoğlu H. 2011, Sayfa 156-160. 4. Perikard hastalıkları. Klinik Kardiyoloji: Tanı ve Tedavi. Editör: Adalet K. 2017 (baskıda) 5. Kalp akciğer canlandırılması. Klinik Kardiyoloji: Tanı ve Tedavi. Editör: Adalet K. 2017 (baskıda) Uluslararası Kitap Çevirisi 1. Kateterizasyon sırasında stres testi: Egzersiz ve pacingle taşikardi. Grossman's Kardiyak Kateterizasyon, Anjiyografi ve Girişim. Çeviri editörü: Şahin M. 2007, Sayfa 283-303. 2. Koroner arter hastalığında görüşler. Grossman's Kardiyak Kateterizasyon, Anjiyografi ve Girişim. Çeviri editörü: Şahin M. 2007, Sayfa 660-676. 3. Akut miyokart infarktüsünde kolaylaştırılmış perkütan koroner girişim. Akut Koroner Sendromlar. Editör: Eric J. Topol, Çeviri editörü: Ömer Kozan. 2008, sayfa 247-263. Uluslararası Yayınlar  1. Sagkan O, Yazici M, Demircan S. Left circumflex coronary artery arising as a terminal extension of the right coronary artery. Heart 2003;89:286. 2. Yazici M, Demircan S, Aksakal E, Sahin M, Meriç M, Dursun I, Yüksel S, Sağkan O. Plasma insulin, glucose and lipid levels, and their relations with corrected TIMI frame count in patients with slow coronary flow. Anadolu Kardiyol Derg 2003;3:222-6. 3. Soylu K, Demircan S, Yazici M. Diagnosis and treatment of ischemic mitral regurgitation. Anadolu Kardiyol Derg 2004;4:169-74. 4. Yazici M, Demircan S, Yasar E. Saccular dilatations originating from the conus artery. Heart 2004;90:915. 5. Koprulu D, Yesildag O, Meric M, Demircan S, Aygul E, Kaya M, Balci B. The effect of medical treatment on the level of C-reactive protein and leukocyte count in patients with congestive heart failure. International Journal of Angiology 2004;13:168-172. 6. Yazici M, Aksakal E, Demircan S, Sahin M, Sa!kan O. Is slow coronary flow related with inflammation and procoagulant state? Anadolu Kardiyol Derg 2005;5:3-7. 7. Yazici M, Demircan S, Durna K, Yasar E, Sahin M. Relationship between myocardial injury and soluble P-selectin in non-ST elevation acute coronary syndromes. Circ J 2005;69:530-5. 8. Yazici M, Demircan S, Durna K, Sahin M. Lipoprotein(a) levels in patients with unstable angina and  their relationship with atherothrombosis and myocardial damage. Int J Clin Pract 2005;59:150-5. 9. Yazici M, Demircan S, Durna K, Yasar E. Left ventricular diverticulum in two adult patients. Int Heart J 2005;46:161-5. 10. Yazici M, Demircan S, Durna K, Sahin M. The relation between endothelin-1 levels and myocardial injury in chronic ischemic heart failure. Heart Vessels 2005;20:95-9. 11. Yazici M, Demircan S, Durna K, Yasar E, Acar Z, Sahin M. Effect of glucose- insulin-potassium infusion on myocardial damage due to percutaneous coronary revascularization. Am J Cardiol 2005;96:1517-20. 12. Canturk F, Yazici M, Alayli G, Menekse EB, Demircan S, Ibrahimli F, Menekse S. Combined use of propagation velocity and intraventricular dispersion of E wave velocity for the evaluation of diastolic functions in patients with rheumatoid arthritis. Int J Cardiovasc Imaging 2006;22:369-76. 13. Yazici M, Demircan S, Ibrahimli F, Aksakal E, Sahin M, Sagkan O. The importance of lipoprotein(a) in pathogenesis of the high risk unstable angina. Anadolu Kardiyol Derg 2006;6:13-7. 14. Yazici M, Demircan S, Aygul E, Sahin M, Albayrak F, Aksakal E, Durupinar B, Zimmo A, Sagkan O. Effect of sedation on soluble P-selectin levels, coagulation and myocardial damage following a coronary intervention. Int J Clin Pract 2006;60:526-32. 15. Bilge AK, Ozben B, Demircan S, Cinar M, Yilmaz E, Adalet K. Depression and anxiety status of patients with implantable cardioverter defibrillator and precipitating factors. Pacing Clin Electrophysiol 2006;29:619-26. 16. Demircan S, Yazici M, Hamiseyev C, Demircan G, Sultansuyu S, Yasar E, Sahin M. The role of fibrinolytic system in no-reflow after stenting with and without predilation in patients with acute coronary syndromes: fibrinolysis and no-reflow after coronary stenting. J Thromb Thrombolysis 2007;24:109-14. 17. Gulel O, Yazici M, Demircan S. Aortic vegetation and aortic dissection in the same echocardiographic frame. Clin Cardiol 2007;30:205-6. 18. Gulel O, Soylu K, Yazici M, Demircan S, Durna K, Sahin M. Longitudinal diastolic myocardial functions are affected by chronic smoking in young healthy people: a study of color tissue Doppler imaging. Echocardiography 2007;24:494- 8. 19. Yazici M, Demircan S, Durna K. Association between nitric oxide levels on myocardial injury in non-ST elevation acute coronary syndromes. J Thromb Thrombolysis 2007;24:145-51. 20. Gulel O, Yazici M, Durna K, Demircan S. A rare coronary anomaly: double right coronary artery. Clin Cardiol 2007;30:309. 21. Yazici M, Demircan S, Durna K, Sahin M. The role of adrenergic activity in slow coronary flow and its relationship to TIMI frame count. Angiology 2007;58:393-400. 22. Gulel O, Acar Z, Elmali M, Akar H, Demircan S. Ventricular tachycardia and coronary anatomy changes due to a large cardiac cyst. Can J Cardiol 2007;23:899. 23. Albayrak F, Demircan S, Yazici M, Arslanda! M. Effect of intravenous positive inotropic therapy on myocardial damage in patients with dilated cardiomyopathy. Anadolu Kardiyol Derg 2008;8:69. 24. Demircan S, Yazici M, Diraman E, Demircan G, Kilicaslan F, Durna K, Acar Z, Eren Z. The effect of glucose-insulin-potassium treatment on myocardial oxidative stress in patients with acute coronary syndromes undergoing percutaneous coronary intervention. Coron Artery Dis 2008;19:99-104. 25. Nural MS, Yazici M, Elmali M, Demircan S, Göl K. The diagnostic value of multislice computed tomography in evaluation of coronary artery disease in patients with left bundle branch block. Anadolu Kardiyol Derg 2008;8:128-33. 26. Demircan S, Yazici M, Durna K, Yasar E. Intracoronary guidewire emboli: a unique complication and retrieval of the wire. Cardiovasc Revasc Med 2008;9:278-80. 27. Diraman E, Demircan G, Demircan S, Yazici M, Durna K, Ural F, Eren Z. Effect of glucose-insulin-potassium infusion on oxidative stress in patients with dilated cardiomyopathy. Exp Clin Cardiol 2008;13:79-84. 28. Demircan S, Yazici M, Durna K, Kilicaslan F, Demir S, Pinar M, Gulel O. The importance of gamma-glutamyltransferase activity in patients with coronary artery disease. Clin Cardiol 2009;32:220-5. 29. Meric M, Demircan S, Pinar M, Yuksel S. Single coronary artery: right coronary artery originated from middle of left anterior descending artery in a patient with severe mitral regurgitation. Clin Cardiol 2010;33:E48-50. 30. Gonullu G, Demircan S, Demirag MK, Erdem D, Yucel I. Electrocardiographic findings of palonosetron in cancer patients. Support Care Cancer. 2011;20(7): 1435-9. 31. Acar Z, Kale A, Turgut M, Demircan S, Durna K, Demir S, Meriç M, Ağaç MT. Efficiency of atorvastatin in the protection of anthracycline-induced cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 2011;58:988-9. 32. Köprülü D, Zengin H, Acar Z, Demircan S. Arrhythmogenic right ventricular dysplasia and rheumatoid arthritis. Anadolu Kardiyol Derg 2012;12:188-90. 33. Nar G, Soylu K, Akcay M, Gulel O, Yuksel S, Meric M, Zengin H, Erbay A, Nar R, Demircan S, Sahin M. Evaluation of the Relationship Between Arterial Blood Pressure, Aortic Stiffness and Serum Endothelin-1 Levels in Patients with Essential Hypertension. Clin Exp Hypertens 2013;35:589-94. 34. Demircan S, Yuksel S, Gulel O, Elmali M. Multiple vascular anomalies in a patient with atrioventricular reentrant tachycardia. Int J Cardiol 2013;167(3):e60-62. 35. Kaplan Ö, Meriç M, Acar Z, Kale A, Demircan S, Yılmaz Ö, Demircan G, Miroğlu Y. Sendrom X ve yavaş koroner akım fenomeninde enzim düzeyleri ve egzersizin etkisi: Gözlemsel bir çalışma. Anadolu Kardiyol Derg 2013;13:641-6. 36. Soylu K, Yuksel S, Gulel O, Erbay AR, Meric M, Zengin H, Museyibov M, Yasar E, Demircan S.The relationship of coronary flow to neutrophil/lymphocyte ratio in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention. J Thorac Dis 2013;5(3):258-64. 37. Yuksel S, Meric M, Soylu K, Gulel O, Zengin H, Demircan S, Yilmaz O, Sahin M. The primary anomalies of coronary artery origin and course: a coronary angiographic analysis of 16,573 patients. Exp Clin Cardiol 2013;18(2):121-123. 38. Demircan S, Yuksel S, Gulel O. A Rare Cause of Pacemaker Failure: Interatrial Block. Ann Noninvasive Electrocardiol 2013;18(5):479-483. 39. Yuksel S, Yasar E, Demircan S. Successful extraction of broken pacemaker leads by using a snare-loop device aand radiofrequency ablation catheter. Anadolu Kardiyol Derg 2013;13(7):E41-2. 40. Zengin H, Akin F, Demircan S, Soylu K, Erbay AR, Yuksel S, Meric M, Gulel O, Sahin M, Yilmaz O. High-amplitude left ventricular pacing in cardiac resynchronization therapy: an alternative way to increase response rate in non- responders. J Thorac Dis 2013;5(5):650-657. 41. Demircan S, Meric M, Demir S, Yuksel S, Gulel O, Zengin H, Soylu K. Association of gamma-glutamyl transpherase activity with coronary risk factors and electrocardiographic indicators. Exp Clin Cardiol 2013. 42. Yuksel S, Yuksel EP, Gulel O, Demircan S, Senturk N, Aydin F, Turanli AY, Yilmaz O, Sahin M. Early left ventricular systolic and diastolic dysfunction demonstrated by myocardial performance index and tissue Doppler imaging in psoriasis patients: Early deterioration of cardiac functions in psoriasis. Exp Clin Cardiol 2013. 43. Aksan G, Soylu K, Demircan S, Aksoy O, Yank A, Gedikli O, Yüksel S, Sahin M, Ylmaz O. Oral anticoagulant therapy and clinical outcomes in patients with atrial fibrillation: a pilot study from a single center registry. Blood Coagul Fibrinolysis 2014;25(7):688-94. 44. Yuksel S, Yasar E, Nar G, Gulel O, Demircan S, Yilmaz O, Sahin M. Prevalence and Characteristics of Coronary-Cameral Communications in Adult Patients: Coronary Angiographic Analysis of 16,573 Patients. Med Princ Pract 2014;23(4):336-9. 45. Soylu K, Gulel O, Yucel H, Yuksel S, Aksan G, Soylu AI, Demircan S, Yılmaz O, Sahin M. The effect of blood cell count on coronary flow in patients with coronary slow flow phenomenon. Pak J Med Sci 2014;30(5):936-41. 46. Gedikli O, Aksan G, Uzun A, Demircan S, Soylu K. Relation of the aortic stiffness with the GRACE risk score in patients with the non ST-segment elevation myocardial infarction. Int J Clin Exp Med 2014;7(9):3030-6. 47. Zengin H, Erbay AR, Okuyucu A, Alaçam H, Yüksel S, Meriç M, Soylu K, Gedikli Ö, Murat N, Gülel O, Demircan S, Akın F, Yılmaz Ö, Şahin M. The relationship between coronary slow flow phenomenon and urotensin-II: A prospective and controlled study. Anatol J Cardiol 2015;15(6):475-9. 48. Demircan S. Heart rate turbulence, can be used to assess of stable coronary artery disease and its severity? Turk Kardiyol Dern Ars 2015;43(7):589-90. 49. Baydin A, Amanvermez R, Çelebi HE, Tunçel ÖK, Demircan S. Pentraxin 3, ischemia-modified albumin, and myeloperoxidase in predicting a cardiac damage in acute carbon monoxide poisoning. Am J Emerg Med 2016;34(10):1927-1930. 50. Celik Y, Yardan T, Baydin A, Demircan S. The role of NT-proBNP and Apelin in the assessment of right ventricular dysfunction in acute pulmonary embolism. J Pak Med Assoc 2016;66(3):306-11. 51. Baydin A, Amanvermez R, Çelebi HE, Tunçel ÖK, Demircan S. Pentraxin 3, ischemia-modified albumin, and myeloperoxidase in predicting a cardiac damage in acute carbon monoxide poisoning. Am J Emerg Med 2016;34(10):1927-30. 52. Kaplan Ö, Demircan S. Case Image: Inferior and anterior ST-segment elevation and successful percutaneous coronary intervention in a patient with anomalous right coronary artery originating from the mid-left anterior descending artery. Turk Kardiyol Dern Ars 2017;45(6):573. 53. Kaplan Ö, Demircan S. Treatment of ineffective endocardial defibrillation with subcutaneous array: a case report. Turk Kardiyol Dern Ars 2017;45(8):748- 51. 54. Yildirim U, Gulel O, Eksi A, Dilek M, Demircan S, Sahin M. The effect of different treatment strategies on left ventricular myocardial deformation parameters in patients with chronic renal failure. Int J Cardiovasc Imaging 2018. 55. Kayikcioglu M, Tokgozoglu L, Dogan V, Ceyhan C, Tuncez A, Kutlu M, Onrat E, Alici G, Akbulut M, Celik A, Yesilbursa D, Sahin T, Sonmez A, Ozdogan O, Temizhan A, Kilic S, Bayram F, Sabuncu T, Coskun FY, Ildizli M, Durakoglugil E, Kirilmaz B, Yilmaz MB, Yigit Z, Yildirim AB, Gedikli O, Topcu S, Oğuz A, Demir M, Yenerçağ M, Yıldırır A, Demircan S, Yilmaz M, Kaynar LG, Aktan M, Durmus RB, Gokce C, Ozcebe Oİ, Akyol TK, Okutan H, Sag S, Gul OO, Salcioglu Z, Altunkeser BB, Kuku I, Yasar HY, Kurtoglu E, Kose MD, Demircioglu S, Pekkolay Z, Ilhan O, Can LH. What have we learned from Turkish familial hypercholesterolemia registries (A-HIT1 and A-HIT2)? Atherosclerosis 2018;277:341-6. Ulusal Yayınlar  1. Demircan S, Sağkan O, İbrahimov F. Kalp yetersizliğinde aldosteron ve spironolakton kullanımının önemi. MN Kardiyoloji 2001;8:398-402. 2. Demircan S, Şahin M. İnflamasyon-infeksiyon ve ateroskleroz. MN Kardiyoloji 2002;9:229-234. 3. Demircan S, Şahin M. İnsülin direnci ve kardiyovasküler sonuçları. Folia 2002;4:6-12. 4. Demircan S, Yeşildağ O, Soylu K. İskemik ön koşullanma ve warm-up fenomeni. Türk Kardiyol Dern Arş 2002;30:640-646. 5. Yazıcı, M, Balcı B, Demircan S, Yeşildağ O, Sağkan O, Şahin M, Yılmaz Ö. Yavaş koroner akımı olan hastalarda plazma endotelin-1 düzeyleri ve düzeltilmiş TIMI kare sayısı ile ilişkisi. Türk Kardiyol Dern Arş 2002;30:466-472. 6. Koçak E, Yeşildağ O. Yazıcı M, Demircan S, Birinci A, Sağkan O, Balcı B, Şahin M, Yılmaz Ö.  Kardiyak sendrom X'li hastalarda istirahat ve egzersiz sonrasında plazma endotelin-1 düzeyleri. Türk Kardiyol Dern Arş 2002;30:671-675. 7. Yazıcı M, Demircan S, Aksakal E, Meriç M, İbrahimov M, Şahin M. Atriyoventriküler tam bloklu akut inferior miyokart infarktüsünde intravenöz aminofilinin etkisi. MN Kardiyoloji 2003;10:371-374. 8. Sağkan O, Yazıcı M, Demircan S. Left circumflex coronary artery arising as a terminal extension of the right coronary artery. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 2003;7:39-43. 9. Balcı B, Aksakal E, Meriç M, İbrahimov F, Yazıcı M, Sağkan O, Şahin M, Kaya M, Demircan S, Yılmaz Ö, Yeşildağ O. QRS distorsiyonunun klinik, ekokardiyografik, anjiyografik bulgularla ilişkisi ve kısa süreli prognoz üzerine etkisi. MN Kardiyoloji 2003;10:189-194. 10. Demircan S, Yazıcı M, Zengin H, Yüksel S, Zimmo A, Şahin M, Sağkan O. Plazma D-dimer düzeyleri ile koroner arter hastalığı ve yaygınlığı arasındaki ilişki. MN Kardiyoloji 2004;11:341-346. 11. Yazıcı M, Demircan A, Durna K, Şahin M. ST elevasyonsuz akut koroner sendromlarda CRP düzeylerinin miyokard hasarı ile ilişkisi. MN Kardiyoloji 2004;11:412-415. 12. Yazıcı M, Demircan S, Aksakal E, Soylu K, Şahin M, Sağkan O. Kronik iskemik kalp yetersizliğinde glukoz-insülin-potasyum infüzyonunun endotelin-1 düzeyleri ve miyokart hasarına etkisi. Türk Kardiyol Dern Arş 2004;32:99-106. 13. Yazıcı M, Aksakal E, Demircan S, Albayrak F, Şahin M, Sağkan O. Yavaş koroner akım ve miyokardiyal hasar ilişkisinin serum troponin-I ve miyoglobin düzeyleri ile değerlendirilmesi. MN Kardiyoloji 2004;11:88-92. 14. Yardan T, Baydın A, Demircan S, Aygün D, Doğanay Z. B-tipi natriüretik peptidin kalp yetersizliğindeki yeri. OMÜ Tıp Dergisi 2004;21:188-194. 15. Demircan, S, Şahin M. Akut koroner sendromlarda statinlerin rolü. Actual Medicine 2005;13:44-50. 16. Yazıcı M, Demircan S, Durna K, Yaşar E, Şahin M. Koroner yavaş akım saptanan normotansif hastalarda nondipper durum sıklığı ve bunun prognoz ile ilişkisi. Türk Kardiyol Dern Arş 2005; 33:319-5. 17. Demircan G, Dıraman E, Demircan S. Kalp hastalıklarında oksidatif stresin rolü. Türk Kardiyol Dern Arş 2005;33:488-492. 18. Demircan S, Acar Z, Yazıcı M, Çalmaşur A. Senkop ve ventriküler taşikardi ile takdim olan sağ ventrikül kardiyomiyopatisi: oldu sunumu. TGE Derg 2006;3:121- 123. 19. Demircan S, Yazıcı M, Yeşildağ O, Arslandağ M, Demir S, Yaşar E, Şahin M. Akut koroner sendromlarda serum troponin-I düzeyinin anjiyografik lezyon ciddiyeti ve kalp hızı değişkenliği ile ilişkisi. TGE Derg 2006;3:65-70. 20. Yazıcı M, Demircan S, Bilge AK. Slow coronary flow and exercise-ınduced malignant ventricular arrhythmia: report of two cases. TGE Derg 2006;1:39-42. 21. Bilge AK, Özben B, Demircan S, Çınar M, Yılmaz E, Adalet K. implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör implantasyonu yapılan hastalarda depresyon ve anksiyete. TGE Derg 2006;1:28-33. 22. Demirağ MK, Keçeligil HT, Yeşildağ O, Demircan S, Aksakal E, Saraç A. Sağ atriyuma fistülize anevrizmatik sinüs düğümü arteri ve cerrahi tedavisi. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2006;18:80-83. 23. Demircan S, Yazıcı M. Akut miyokart infarktüsü: sekonder ve tersiyer merkezlerde tedavi. Galenos 2006;9:30-35. 24. Yazıcı M, Durna K, Demircan S, Gülel O, Şahin M. ST yükselmesi olmayan akut koroner sendromlarda neopterin düzeylerinin kardiyak troponinle ilişkisi. Türk Kardiyol Dern Arş 2007;35:209-215. 25. Aygül E, Yılmaz Ö, Yazıcı M, Soylu K, İbrahimov F, Arslandağ M, Demircan S, Yeşildağ O. Atriyal fibrilasyonlu hastalarda diyastolik fonksiyonların değerlendirilmesinde intraventriküler pulsed doppler E dalga dispersiyonunun etkinliği. Türk Kardiyol Dern Arş 2007;35:237-241. 26. Çelik B, Demircan S, Yazici M, Demircan S. Perioperatif Atrial Fibrilasyon Atağı Gösteren ve Etiyolojisi Bilinmeyen Dev Sol Ventrikül Anevrizması. CU Tıp Dergisi 2007;29:168-171. 27. Demircan S. Atriyal fibrilasyonda perkütan appendiks kapama. Türkiye Klinikleri J Cardiol 2010;3:69-73. 28. Demircan S. Sporcularda implante edilebilir defibrilatörler. Kardiyoloji Seminerleri 2010;10(5):509-514. 29. Demircan S. Ateroskleroz: Primer ve Sekonder Korunma. J Exp Clin Med 2012;29:S141-146. 30. Demircan S, Yüksel S. Successfull challenging percutaneous coronary interventions in two patients with anomalous left coronary artery origin from the right sinus of Valsalva. J Exp Clin Med 2013;30:93-95. 31. Soylu K, Kocakavak C, Demircan S, Köprülü D, Yüksel S, Dursun İ, Durna K, Yazıcı M, Şahin M, Yılmaz Ö. The effect of the revascularization strategies on the severity of ischemic moderate mitral regurgitation. Eastern Journal of Medicine 2013;18:16-22. 32. Yüksel S, Şahin M, Elmalı M, Soylu Aİ, Çelenk Ç, Demircan S, Gülel O, Yaşar E, Yılmaz Ö. Clinical usefulness of the 16-slice computed tomography coronary angiography for evaluation of early phase intracoronary stent patency. J Exp Clin Med 2013;30:103-108. Prof. Dr. Sabri Demircan Şişli Memorial Hastanesi