Elektrofizyoloji ve Ablasyon Elektrofizyolojik çalışma, kalp ritm bozukluklarının tanısını, tespitini ve anlaşılmasını sağlayan invazif bir tanı yöntemidir. Ablasyon, kalbin ritm bozukluğu oluşturan odakların tahrip edilmesiyle yapılan bir tedavi yöntemidir. Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu Ritm düzenleyici ilaçlara rağmen sık atağı olan, ritm düzenleyici ilaç kullanmak istemeyen veya yan etkileri nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda, atriyal fibrilasyonun tekrarlamasını önlemek amacıyla ablasyon tedavisi uygulanır. Kalıcı Kalp Pili Yerleştirilmesi Kalp pilinin yerleştirilmesi (implantasyonu) sıklığı artan ve operasyon odası veya anjiyografi laboratuvarında yapılan kolay bir prosedürdür. İşlem genellikle 1 saat kadar sürer. Prosedür normalde uyutmayan hafif sakinleştirici ilaç gerektirir. Kablosuz Kalp Pili Yerleştirilmesi Kablosuz (leadless) pil, klasik kalp pili sisteminin ihtiva ettiği kablo ve batarya sisteminin görevini yapan küçük boyuttaki cihazın cerrahi gerekmeksizin, kasık yoluyla kalbin iç kısmına yerleştirilmesi işlemidir. ICD Yerleştirilmesi ICD, kalpte oluşan tehlikeli aritmileri saptayıp sonlandırarak ani ölüm riskini azaltma özelliği olan özel kalp pilleridir. Klasik kalp pillerinde olduğu gibi, kalbin içine yerleştirilen kendine özgü kablolar (lead) ve batarya sisteminden ibarettir. Kalp Yetersizliği - Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kalp yetersizliği olan hastaların tedavisinde, yakınmaları azaltmanın yanında ana amaç hastalığa neden olan sorunun mümkünse düzeltilmesi, durdurulması yada ilerlemesinin önlenmesidir. Koroner Anjiyografi Koroner anjiyografi, kalbi besleyen damarların (koronerler) görüntülenmesi işlemidir. Koroner anjiyografi bir tedavi yöntemi olmayıp, hastalığın tanısı ve derecesini belirlemede kullanılan girişimsel bir tanı yöntemidir. Koroner Anjiyoplasti ve Stent Koroner anjiyo sonrası kalp damarında darlık veya tıkanma saptanan hastalarda, darlık bölgesinin balon şişirilerek damar açıklığının sağlanması işlemine koroner anjiyoplasti, balon ile damar duvarına yerleştirilen metalik kafese ise stent denir. Mitral Kapağın Balonla Tedavisi (Valvüloplasti) Romatizmal kapak hastalıklarından biri olan mitral kapak daralmasında (mitral stenoz) kasık yoluyla yapılan kapağı genişletme işlemidir. Kapak yapısı çok bozulmamış, kaçağın eşlik etmediği seçilmiş mitral darlığı olgularında uygulanır. Aort Kapak Yerleştirilmesi (TAVI) TAVI (transcatheter aortic valve implantation), açık kalp cerrahisi olmaksızın, damar yoluyla özellikle daralmış aort kapağın içine kalbin tüm vücuda uygun miktarda kan pompalamasına izin veren yapay kapağın yerleştirilmesi yöntemidir. Alkol Septal Ablasyonu Hipertrofik kardiyomiyopati diye adlandırılan hastalıkta, kalbin kanı pompalamasına engel olan kalp kasındaki bölgesel kalınlaşmanın alkol enjeksiyonu yoluyla tahribat yapılarak ve o bölgede kas incelmesi sağlayan tedavi işlemidir. Anjiyo yoluyla yapılır. Mitral Yetersizliğin Mandallama ile Tedavisi (MitraClip) Mitral yetersizliğin mandallama ile tedavisi, ciddi mitral yetersizliği olup cerrahi için geç kalınmış veya cerrahinin yapılamadığı olgularda, kaçağın azaltılmasını sağlayan  ve anjiyo yoluyla uygulanan tedavi yöntemidir.