Hipertrofik kardiyomiyopati nedir ve nasıl tedavi edilir? Kalbin vücuda ve akciğere aynı aynı kanı pompalayan sol ve sağ karıncıkları (ventrikül)  arasında septum olarak adlandırılan bir bölme vardır. Özellikle sol ventrikül ile aortun  bağlantı bölgesine komşu kısımdaki bu septum bazı hastalarda anormal kalınlaşmıştır. Kalbin  kasılması sırasında bu kalınlık daha da artarak sol karıncıktan kanın aorta itilmesine engel  olur. Bu durum hipertrofik obstrüktif (tıkayıcı) kardiyomiyopati olarak adlandırılmaktadır. Hipertrofik kardiyomiyopatide kanın aorta geçmesini engelleyerek hastalarda yakınmalara  yol açtığı durumlarda, aşırı kalınlaşmış bu septum bölgesindeki kitleyi azaltmaya yönelik  tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu tedavilerden ilki, cerrahi olarak kalınlaşmış bu bölgeyi traşlamaktır (miyektomi). Cerrahi  gerekmeksizin uygulanabilecek diğer yöntem ise, koroner anjiyografi yoluyla septumun  kanlanmasını sağlayan yan dala alkol enjekte ederek bu bölgede alkole bağlı hasar  (infarktüs) oluşturulması ve kitlenin kasılma kabiliyetini kaybederek küçültülmesi işlemidir.  Bu işlem “Alkol Septal Ablasyonu” olarak adlandırılmaktadır. Alkol septal ablasyonu nasıl yapılır? Kalınlaşan septumun oluşturduğu kan akımının engellenmesine (obstrüksiyon) bağlı olarak  hastanın yakınmaları ilaç tedavisi ile giderilemezse tedavi septumun kalınlığının  azaltılmasına yönelik olmaktadir.  Alkol septal ablasyonu için kasıktan klasik anjiyo için kullanılan yöntemle kalbi besleyen  damarlara (koroner) ulaşılır. Koroner artere görüntülendikten sonra anormal olarak  kalınlaşmış septumu beleyen yan daamar tespit edilir. Bu damar içine içinden alkol  verilebilecek özel bir balon ilerletilerek şişirilir. Balonun bu damarı tıkadığı teyit  edildikten sonra, balon içinden alkol verilerek hasar oluşturulur. Görüntüleme ile veya  anjiyo sırasında basınç ölçümüyle (kateter) hedefe ulaşıldıktan sonra işlem sonlandırılır. İşlem sonrası hastada kalp krizi benzeri bir süre göğüs ağrısı olur. Hasta yoğun bakımda  ritm açısından takip edilir.  Açık cerrahi ve genel anestezi gerekmemesi, cerrahi olarak  göğüsün açılmaması bu işlemin cerrahi miyektomiye olan avantajlarıdır. Alkol septal ablasyonunun riskleri nelerdir? İşlem sırasında koroner işlemlerde görülen özellikle kasık bölgesindeki genel riskler  mevcuttur. Ayrıca alkolle hasar oluşturma sırasında ve takipte tehlikeli ritm sorunları  oluşabilmektedir. Bunun yanında alkolle hasar oluşturulan septum bölgesinden ana ileti  yolları da geçtiğinden, kalıcı kalp pili gerektirebilecek ileti yolu hasarı oluşabilmektedir.