Mitral kapak yetersizliği nedir ve nasıl oluşur? Kalbin sol kulakçık ve karıncık arasında mitral kapak bulunmaktadır. Sol kulakçığa gelen kan mitral kapak açıldıktan sonra karıncığa dolar. Karıncık kanla dolduktan sonra mitral kapak kapanır ve karıncık (ventrikül) kasılmaya başlar. Bu kasılma esnasında yapısı bozulmamış mitral kapak kapalı olduğundan kan sadece aort yoluyla vücuda pompalanır. Mitral kapağın yapısında doğuştan gevşeme, yapısında zamanla bozulma, kalp romatizması gibi bir iltihabi durum, kalp damar hastalıklarına bağlı kapak aparatında beslenme sorunu ve sonradan oluşan enfeksiyon kapak çalışmasını bozarak tam kapanmayı engelleyebilir. Ayrıca, kapak yapısı bozulmasa bile kalp yetersizliği gibi bazı durumlarda, kapağın olduğu anulüs denilen bölgede genişleme nedeniyle kapakta tam kapanma olmayabilir. Sonuçta karıncığın kasılması esnasında mitral kapaktan sol karıncığa belli oranda kan geriye kaçar. Bu durum mitral yetersizliği olarak adlandırılmaktadır. Mitral yetersizliğinin sonuçları nelerdir? Mitral yetersizliği durumunda, kalbin her kasılması esnasında kanın sol kulakçığa geri kaçması sol kulakçıkta basınç yükü ve büyümeye neden olarak sonraki dönemlerde akciğer alanına sıvı sızmasıyla sonuçlanır. İleri dönemde ise, pulmoner hipertansiyon denilen olaya neden olarak geri dönüşümsüz sorunlar ve son olarak vücutta şişlikler ile karakterize sağ kalp yetersizliğine neden olur. Başka bir açıdan, kaçak nedeniyle fışkırttığı kanın bir kısmı kulakçığa kaçan ventrikül buna uyum sağlamak için daha hızlı çalışır, bu bir süre sonra karıncıkta büyümeye ve son olarak da kalbin kasılma oranında düşmeye neden olur. Sonuçta kalp yetersizliği denen tablo oluşur. Kaçağa bağlı sol kulakçıktaki büyüme, bir süre sonra elektriksel anormalliklere de yol açabileceğinden hastaların bir kısmında atriyal fibrilasyon denen ritm bozukluğu ortaya çıkabilir. Hastalar nefes darlığı, çabuk yorulma, efor kapasitesinde azalma, çarpıntı, gece uykudan nefes darlığı nedeniyle uyanma, bacaklarda ve karında şişme gibi yakınmalarla başvurabilir. Mitral kapağın mandallama (Klips) tedavisi hangi durumlarda gereklidir? İleri evredeki mitral yetersizliğinin ideal tedavisi fonksiyon görmeyen mitral kapağın cerrahi olarak tamiri veya uygun değilse yapay kapak ile değiştirilmesidir. Kalp yetersizliği olup ileri mitral yetersizliği nedeniyle kapaktaki kaçağın azaltılmasının gerekli olan ancak, cerrahi olarak hastanın açık operasyonunun riskli olduğu durumlarda mandallama tedavisi uygulanmaktadır. Mitral kapağın mandallama (Klips) işlemi nasıl yapılmaktadır? Mitral yetersizliğinin mandallama işlemi için uygunluğunun değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Her kapak kaçağının bu tedaviye uygun olmadığı bilinmelidir. İdeal hasta kapağın yapısının çok bozuk olmadığı kalp yetersizliği hastalarıdır. Kapağın yapısı özellikle 3 boyutlu ekokardiyografi cihazlarıyla değerlendirilmektedir. İşlem transözefageal yolla (yemek borusu yoluyla) yapılmaktadır. Kapak yapısı mandallama işlemi için uygun hasta anjiyografi laboratuvarına alınır. Hasta genel anestezi altındayken transözefageal ekokardiyografi kılavuzluğunda kasık yoluyla işleme başlanır. Kasık toplar damardan girildikten sonra kalbin sağ kulakçığına girilerek iğne yardımıyla sol kulakçığa geçilir. Klip sistemi sol kulakçığa itildikten sonra, ekokardiyografi kılavuzluğunda kan kaçağının olduğu bölgede mitral kapak yaprakçıkları yakalanarak uç uca mandallanır. Bazen uygulama sırasında yer değiştirme, 2 veya 3. mandallama gerekebilir. Kaçak oranında azalma sağlandıktan sonra işlem sonlandırılır. İşlem sonrası hastanın klinik durumuna göre hasta birkaç gün gözlendikten sonra eve gönderilir.