Anjiyo yöntemi ile aort kapağın değiştirilmesi işlemi olan TAVI (transcatheter aortic valve  implantation), açık kalp cerrahisi olmaksızın, damar yoluyla daralmış aort kapağın içine  kalbin tüm vücuda uygun miktarda kan pompalamasına izin veren fonksiyone yapay kapağın  yerleştirilmesi yöntemidir.  Aort darlığı nedir, nasıl tedavi edilir? Aort kapak daralması (veya aort stenozu) özellikle yaşlılarda görülen, aort kapağın yeterince  açılamaması nedeniyle kalbin vücuda yeterli miktarda kanı gönderememesine neden olduğu  ciddi bir kapak hastalığıdır. Şikayetlere yol açtığında bu sorunun geleneksel tedavisi, açık  kalp ameliyatı ile hasta kapağın çıkarılıp yerine metalden veya dokudan yapılmış yapay  kapağın konması (aort kapak replasmanı - AVR) şeklinde yapılmaktadır. Ancak, aort kapak daralması özellikle yaşlılarda görülmekte olup, bu yaş grubundaki çoğu  hastada damar hastalığı, kalp yetersizliği, böbrek yetersizliği, akciğer sorunları gibi eşlik  eden faktörler nedeniyle açık kalp ameliyatı riski fazladır. Üstelik ameliyat sonrası bu  hastaların bakımında ve yaşam kalitesinde ciddi sorunlar olabilmektedir. Bu nedenlerle  birçok hasta hayatını ciddi etkileyen şikayetlere rağmen tedaviden mahrum kalmaktadır.  TAVI işlemi kimlerde ve nasıl uygulanır? TAVI tedavisi, ciddi aort kapak darlığı olan insanların açık kalp ameliyatı ile tedavi  edilmelerinin yüksek riskli olduğu veya ameliyat edilemediği durumlarda uygulanan bir  tedavi yöntemidir.  İşlem, tercihen kasık damarı yoluyla vücuda girerek yapılır. Kalp anjiyosuna benzer şekilde  kasıktan kalbe ulaşıp, teller kullanılarak kalp kapağı geçilir. Önce dar kapak genişletilir,  ardından yapay yeni kapak hastalıklı kapağın içine yerleştirilir. Açık cerrahiye göre avantajları, işlem riskinin az olması, işlemden sonra uzun süreli yoğun bakım ve hastanede yatış gerekmemesi, göğüste yara olmayıp cerrahi sonrası ağrı ve solunum problemlerinin yaşanmamasıdır. TAVI işleminin riskleri nelerdir? Bu işlem esnasında, her girişimsel işlemde olan riskler geçerlidir. Kasıktan girişi esnasında  kullanılan kılıfların kalın olması ve fazla sayıda giriş gereksinimi kasıkla ilgili sorunların  klasik anjiyo işleminden daha fazla görülmesine yol açar. TAVI işlemine özgü risklerden en sık görülenlerden biri, kullanılan kapak türü ile ilgili  olmakla birlikte, kalpte ileti yollarının zarar görmesi ve kalıcı kalp pili gereksinimidir.  Bunun yanında aortadan ilerleme ve kapağın yerleştirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek  pıhtılar beyin gibi organlara ilerleyerek felç gibi ciddi sorunlara sebep olabilir.  Yine kapağın yerleştirilmesi sırasında aort ve kapak bölgesinde beklenmeyen zararlar olabilir  ve acil açık kalp cerrahisi gerekebilir.