Klasik kalp pilleri bazı komplikasyon ve sorunları da beraber getiren ufak çaplı bir cerrahi işlemdir. Bunlar arasında; işlem sırasında akciğer zarında zedenlenme ve hava kaçağı (pnömotoraks), işlem sonrası erken ve geç dönemde enfeksiyon riski, işlem sonrası belli bir dönem pil takılan taraftaki kolda hareket kısıtlılığı gerekmesi, kablolarda oynama riski ve yeniden işlem gerekebilmesi, dikiş ve pansuman ile ilgili sorunlar yer almaktadır. Kablosuz Kalp Pili Nedir? Kablosuz kalp pili, klasik pil sisteminin ihtiva ettiği pil bataryası ve kalple bağlantıyı sağlayan kablonun (elektrod) tek bir parça halinde cerrahi yolla değil de, kasık veya anjiyo yoluyla kalbin içine yerleştirilen cihazdır. Bu pil ile, klasik pil sistemi yerleştirilmesinin ortaya çıkarabildiği potansiyel sorunlar (enfeksiyon, toplar damarda tıkanma, kol hareket kısıtlılığı, işlem sonrası immobilizasyon gereksinimi, dikiş alma - pansuman gereksinimi ortadan kalkmaktadır.     Klasik Kalp Pili       Kablosuz Kalp Pili Kablosuz Kalp Pilinin Tercih Edildiği Durumlar Kablosuz kalp pili, nabız düşüklüğü ile ilişkili sorunları olan ve kalbin tek odasından uyarı gereken, atriyal fibrilasyon adlı ritm bozukluğu ve nabız düşüklüğü olan belli yaş üzerindeki hastalarda tercih edilmektedir. Bunun yanında, yine belli yaşın üzerindeki, oldukça nadir pil uyarısına ihtiyacı olan farklı ritm ve ileti sorunları olan hastalarda uygulanabilir. Kablosuz Kalp Pilinin Yerleştirilmesi Kablosuz kalp pili yerleştirme işlemi, kasık yoluyla anjiyo cihazı kılavuzluğunda yapılmaktadır. Kasığa yapılan lokal anesteziyi takiben, pil sisteminin içinden geçebileceği kılıf kasığa yerleştirilir. Daha sonra özel bırakılma sistemi ile kalbin sağ karıncığına pil anjiyo cihazı kılaavuzluğunda sabitlenmektedir. Ölçümlerle pilin performansının uygunluğu ortaya konarak sisstem geri çekilmektedir. Kasıktaki kılıfın da çıkarılması ile, hasta bir süre kanama riskini azaltmak üzere sırtüstü yatmaktadır. Bir gecelik yatışı takiben hastalar ertesi gün eve gönderilmektedir. Kablosuz Kalp Pilinin Avantajları Göğüs duvarında yara izi gerektirmez, kalbin içine yerleştirilir. Klasik pilde oluşabilecek kablo veya cerrahi enfeksiyon ile ilgili problemler oluşmaz. İşlem sonrası kol hareketlerinin tamamı yapılabilir. Minimal girişimsel bir işlemdir, normal hayata geçiş çok hızla olur. Batarya ömrü oldukça uzundur. Pil taşıyan hastaların MR görüntülemeye girmesine engel yoktur. Kablosuz Kalp Pilinin Dezavantajları Kablosuz kalp pili kabin sadece bir odacığına (sağ karıncık) yerleştirilebilmektedir. Haliyle kalbin kulakçık ve karıncık arasında senkron çalışmasına uygun değildir. Yine kabin sol ve sağ karıncık arasında senkron çalışmasına uygun değildir. Batarya tükenmesi halinde eski batarya çıkarılıp yenisiyle değiştirilemez. Bu durumda, başka bir pilin ek olarak yerleştirilmesi gerekmektedir. Pil sadece nabız düşüklüğü halinde çalışmaktadır. Kalp durma riski olan ve ICD gereken hastalarda, şok verme özelliği olmamasından dolayı uygun değildir.