Ritm Bozuklukları Kalp atımlarının normalden daha yavaş veya hızlı olması, düzensiz olması, olağan dışı yerlerden uyarı çıkması gibi durumlar ritm bozukluğu olarak adlandırılır. Atriyal Fibrilasyon Atriyal fibrilasyon, kalbin kulakçıklarındaki elektriksel aktivitenin tamamıyla bozulduğu, toplumda en sık görülen ritm bozukluğudur. Bu ritm bozukluğu... Elektrofizyoloji ve Ablasyon Elektrofizyolojik çalışma, kalp ritm bozukluklarının tanısını, tespitini ve anlaşılmasını sağlayan invazif bir tanı yöntemidir. Ablasyon ise, kalbin ritm bozukluğu oluşturan odak .... ICD ICD, kalpte oluşan tehlikeli aritmileri saptayıp sonlandırarak ani ölüm riskini azaltma özelliği olan özel kalp pilleridir. Sistem, klasik kalp pillerinde olduğu gibi kalbin içine yerleştirilir. Kalıcı Kalp Pili Kalp hızının azalması durumunda kalp pili sistemi, vücudun gerekli olan kan dolaşımının sağlanması için kalbimizin doğal uyarı sistemine benzer çalışmaktadır. Kalp Yetersizliği Kalbin kanı pompalama yeteneğinde bozulma, dolaşım sisteminin doku ve organlara yeterli kan ve oksijen sağlayamamasına neden olur. Bu durum kalp yetersizliği olarak ... Kalp Krizi Kalp krizi, kalbi besleyen koroner arterlerdeki ani tıkanma sonucu oluşan kalp kası hasarını ifade eder. hastaların yaklaşık üçte biri erken dönemde kaybedilmektedir. Koroner Anjiyografi Koroner anjiyografi, kalbi besleyen damarların görüntülenmesi işlemidir. Kalp damar hastalığından şüphelenilmesi durumunda ve tedavinin belirlenmesi amacıyla.... Anjiyoplasti ve Stent Koroner anjiyo sonrası kalp damarında darlık veya tıkanma saptanan hastalarda, darlık bölgesinin balon şişirilerek damar açıklığının sağlanması işlemidir. Kalp Kapak Hastalıkları Kalp odacıkları arasındaki ilişkiyi sağlayan 4 adet kapak vardır. Bu kapaklarda, kanın geçişini engelleyen darlıklar veya kanın geri kaçışına sebep olan durumlardır. Hipertansiyon Hipertansiyon, kan basıncının belli sınırlar arasında dengede olmasını sağlayan dolaşım sistemine ait kalp ve damar sisteminin balansının bozulmasından kaynaklanır. Kolesterol Yüksekliği Kan kolesterol düzeyi belli oranların üzerine çıktığında, özel alıcıları tarafından kandan damar duvarı içine alınır. Burada biriken kolesterole vücudun oluşturduğu... Doğumsal Kalp Hastalıkları Kalbin gelişmesi, anne karnındayken devam eder ve doğumdan sonra son halini alarak tamamlanır. Bazı kişilerde, bu gelişme sürecinde, kalp boşluklarında yapısal anor.... Pıhtı Önleyici İlaçlar Pıhtıönler ilaçlar kanınızın daha uzun sürede pıhtılaşmasını sağ- layarak damarlarınızın içinde zararlı pıhtılarının oluşmasını ve eğer varsa pıhtının büyümesini önler. Hipertrofik Kardiyomiyopati Kalbin bir bölgesindeki kas dokusunun kanın akımını engelleyeck şekilde kalınlaştığı genetik bir hastalıktır. Ani kalp durmasına neden olabilir.