Kalp pili (pacemaker), kalp atım sayısında azalmanın olduğu durumlarda kalbin normal hızlarda atmasını sağlayan cihazlardır. Kalp pili sistemi, vücudun gerekli olan kan dolaşımının sağlanması için kalbimizin doğal uyarı sistemine benzer şekilde çalışmaktadır.  Kalp pili sistemi uyarı bataryası ve lead (kablo) olmak üzere iki parçadan oluşur. Kalp pili sistemi yerleştirilen kablo sayısına göre 1, 2 ve 3 odacıklı kalp pili olarak adlandırılır. Klasik kalp pilleri temelde nabız düşmesi veya kalp yetersizliğinde kullanılırken, hızlı ve tehlikeli kalp atımlarını otomatik olarak şok yoluyla düzelten pil sistemine ICD (implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör) denilmektedir. Kalp Pili Nasıl Yerleştirilir? Kalp pilinin yerleştirilmesi (implantasyonu) sıklığı artan ve operasyon odası veya anjiyografi laboratuvarında yapılan kolay bir prosedürdür. İşlem genellikle 1 saat kadar sürer. Prosedür genellikle hafif sakinleştirici ilaç eşliğinde yapılmaktadır. Operasyon yerine (insizyon) lokal olarak uyuşturucu madde enjeksiyonu uygulanır. Hazırlık: Operasyondan birkaç saat önce bir şeyler yiyip içilmemesi önemlidir. Hazırlık göğüs üst tarafının anti-bakteriyel sabunla temizlenmesi ile başlar. Göğsün üst tarafındaki kıl varlığında tıraş gerekebilir. Koldaki bir toplar damara herhangi bir ilaç gereksinimi duyulduğunda kullanılmak üzere damar içi kanül yerleştirilir. İşlem sırasında kalp ritmini takip için kollar ve göğüse elektrotlar yapıştırılır. Prosedür esnasında kolun hareketlerinin kısıtlanması gerekmektedir. İmplantasyon İşlemi: İşleme ilk önce lokal uyuşturmayı takiben sol veya sağ köprücük kemiği altında cilt kesisi açılarak başlanır. Bölgedeki toplar damara yerleştirilecek kablo sayısı kadar ponksiyon yapılır ve kablolar kalbinizin içindeki odacıklara özel manevralarla röntgen cihazı (anjiyo) yardımıyla yerleştirilir. Daha sonra yerleştirilen kabloların pil uyarısı için uygun konumda olup olmadıklarını değerlendirmek için analizör denilen cihazlar yardımıyla ölçümler yapılır. Testlerde uygun ölçümler alınmadığında kablonun yeri değiştirilir ve testler tekrarlanır. Kablo testleri ağrılı değildir. Uygun kablo pozisyonu bulunduktan sonra kablolar sabitleştirilerek cihaza bağlanır ve cihaz cebe yerleştirilerek insizyon kapatılır. İmplantasyon sonrası genellikle 1 veya 2 gecelik hastanede yatış gerekmektedir. Kalp Pili Tedavisinin Riskleri Nelerdir? Herhangi bir cerrahi işlemde olduğu gibi kalp pili implantasyonunun da bazı riskler taşıdığı unutulmamalıdır. Bu risklerin oranı % 1’den daha azdır.    *  İmplantasyon işlemi sırasında; infeksiyon, doku hasarı ve böbrek yetersizliği gelişebilir.    *  Toplar damara giriş sırasında akciğer zarı zedelenip pnömotoraks gelişebilir.    *  Pil kablosu kalbin dışındaki bir toplar damar boşluğuna çıkabilir.    *  İmplantasyon sonrasında nadir de olsa kablolar kalpteki yerinden hareket edebilir.    *  Pacemaker uyarıları çevre dokuları (sinirleri) irrite edebilir veya zarar verebilir.    *  Cihaz kalp ritmini uygun tespit edip tedavi edemeyebilir. Kalp pili sistemi implantasyonuyla ilgili fayda ve riskler işlemi planlayan doktorla ayrıntılı olarak görüşülmelidir.    İmplantasyon Sonrası Takip Kalp pili implantasyonunu takiben genellikle 7-10 gün sonra yara yeri kontrolü için doktor ziyareti gereklidir. İlk kontrolde genellikle dikiş alınması gerekiyorsa alınır, ölçümler yapılır, varsa şikayetler değerlendirilir. Ayrıntılı değerlendirme ve testler ise genellikle implantasyon sonrası 1 ve 3. ayda yapılır. Daha sonraki takip periyotlarını; varsa pille ilgili sorunlar, pile bağımlılık durumu, pil bataryasının durumu, son kontrolde şikayetlere yönelik değişiklik yapılıp yapılmaması ve doktorun kişisel deneyimi belirler. Bu süre 1-6 ayda bir veya yılda bir olabilir. Kalp pili ile ilgili diğer bilgiler ve kitapçık için tıklayınız.